Highlights van 2021

2021 was een bewogen jaar voor velen en ook voor mij. Op deze pagina blik ik terug op de opdrachten en vraagstukken waar ik aan mocht werken. 

Elke dag een andere werkplek

Elke dag een andere werkplek. Zo was het de afgelopen maanden letterlijk. Alsof iedereen het aanvoelde dat het tijdelijke vrijheid was om fysiek samen te komen, was ik veel op pad. Om elke keer weer in te tunen op een nieuwe groep voor een heidag, een training, een dialoog of een niet-gevoerd gesprek. Schoolleiders, MBO-docenten, gemeentedirecties, programmamakers in de cultuur sector, beleidsmedewerkers bij het Rijk, waterschappen of gemeenten, opbouwwerkers, jonge leiders, bestuurders in gesprek met inwoners. Allemaal mensen met een enorme drive voor de publieke zaak. Het is een voorrecht om steeds weer met een andere groep te werken.

 


Opdrachten in 2021

Bewonersorganisaties en gemeente beter samen laten werken

Dialoog leiden tussen bezorgde bewoners en de gemeente in de Schilderswijk


Begeleiden van een poppodium naar meer actie op diversiteit & inclusie

Discussie voeren en verbinding maken tussen beleidsmakers


Schooldirecteuren onder hoogspanning begeleiden in een 2daagse op de hei

Internationale groep universitair hoofddocenten trainen in samenwerking met 'de ander'


Op Terschelling ROC docenten trainen in de basis van Deep Democracy

Opbouwwerkers in Amsterdam Nieuw-West trainen in conflicthantering en polarisatie


Openhartig gesprek tussen directeuren van een G4-gemeente over inclusie vormgeven en begeleiden

Teamsessie voor Women Inc. over luisteren naar de wijsheid van de minderheid


Dialoog sessies begeleiden voor medewerkers en directie over een veilige werkplek n.a.v.  grensoverschrijdend gedrag

Stadsgesprek leiden over maatschappelijke initiatieven voor verbinding in tijden van de corona-pandemie

Ik interview Damiaan Denys, filosoof en psychiater, over mentale gezondheid in deze tijd. Het interview was onderdeel van het stadsgesprek over leven met corona in Amsterdam met burgemeester Halsema en wethouder cultuur Meliani.