Vergeet de dagelijkse community builders niet

Mevrouw: 'Punt 1 is, verander de wereld, begin bij jezelf'

... even stil...

Ik: 'En punt 2?'

Mevrouw: 'Kijk links, kijk rechts, kijk voor, kijk achter' 

 

Het was bijzonder om het gesprek te begeleiden tussen de gemeente Den Haag en bewoners over de toekomst van de Schilderswijk in juli 2021. Met 30 mensen fysiek aanwezig en 100 online betrokken om te praten over samenwerking en over het aanpakken van de problemen in de wijk. Dit naar aanleiding van ongeregeldheden in de Schilderswijk het voorgaande jaar, waar EMMA Experts in Media en Maatschappij onderzoek naar deed.

 

Terugkerend thema was de afstand tussen formele organisaties en informele netwerken in de wijk. Er lopen dagelijks vele community builders rond maar ze worden niet zodanig gezien of gewaardeerd. Als het moeilijk is, zoals in de coronacrisis, dan ontstaan de initiatieven juist vanuit de informele netwerken in de buurt. De formele wereld van instanties en de gemeente komt met haar eigen initiatieven, subsidies en regels. Zo worden er 'community builders' aangesteld door de gemeente, maar de sleutelfiguren in de wijk worden over het hoofd gezien. Maar hoe zorg je voor verbinding als je een aanpak voor de wijk wilt maken waarin iedereen een waardevolle bijdrage levert?

 

Dat begint bij dialoog. Elkaar (online) in de ogen kijken, naar elkaar luisteren en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Verschillen hoeven niet opgelost te worden, maar de erkenning van ieders kracht is zeker een goed begin. En, naar elkaar omkijken...