Amir Nazar

'People support what they help create'

Adviseur, Moderator, Trainer

"Daar waar verschillende werelden samen komen, ben ik op mijn best."

Ik ben Amir Nazar (1984) en ik werk als freelance trainer, facilitator en adviseur op het gebied van diversiteit en inclusie, creatief leiderschap en democratische vernieuwing. Ik geef workshops Deep Democracy aan studenten, organisatieadviseurs en managers. En ik begeleid hun niet-gevoerde gesprekken en dialogen over onderwerpen die in de onderstroom blijven. Regelmatig ben ik gespreksleider van participatiebijeenkomsten, stadsgesprekken en burgerdialogen. Ook geef ik advies aan organisaties vanuit mijn perspectief en ervaring in veranderkunde, bestuurskunde, politiek-ambtelijke cultuur, diversiteit & inclusie en conflict- & procesbegeleiding. Bij de gemeente Amsterdam heb ik ruim 11 jaar kennis en praktijkervaring opgedaan. Sinds 2018 werk ik als zelfstandige voor andere organisaties in de publieke sector. Expertises: 

Veranderkunde en creatief leiderschap

Deep Democracy

Conflictbegeleiding & mediation

Diversiteit & inclusie

Anti-racisme & discriminatie

Burgerparticipatie

'Questions are more transforming than answers' - Peter Block

Rollen

Moderator

Adviseur

Trainer

Recommendations

"It has been such a gift learning and working with Amir to bring vital change around issues of racism. A beautiful facilitator with such a strong heart. Amir has the ability to name and facilitate important truths in a way that makes them so accessible to learn from. He has a gentle and powerful way of being. He is really committed to growth and inclusion for all. He is also fun to be around and brings ease and joy to the most complex situations. Personally I’m very much hoping to continue on a journey of collaboration!"

- Raggi Kotak, UK based Race Educator; Coach; Facilitator

"Tijdens de voorbereidende gesprekken werd snel duidelijk dat Amir weet wat hij komt brengen en actief meedenkt het toepasbaar maken van een indrukwekkende oefening binnen ons programma. Vriendelijk, scherp en accuraat. Dank Amir voor een fijne samenwerking, het was zeker niet de laatste!"

 

 

- Jolien Posthumus, voorzitter taskforce diversiteit & inclusiviteit van Vereniging Mindfullness Based Trainers Nederland 

Work


Als trainer verbonden aan:


Leergang Inclusief Onderwijs

Racisme, privilege en discriminatie zijn termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden in maatschappelijke discussies in Nederland. Discussies gaan dan vaak over kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk precies? Wat zijn de achtergronden ervan? En wat hebben ze met onszelf te maken?

In de 7-delige leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’ zoeken wij antwoorden op deze vragen. Klik hier voor meer informatie.


2-daagse opleiding Creatief Leiderschap Foundations (COCD)

Deze tweedaagse opleiding bij het Centrum voor Ontwikkeling in Creatief Denken (COCD) is ideaal voor elke leidinggevende van een team of organisatie of voor elke ondernemer die meer wil halen uit zijn team dan hij zelf kan bedenken.

Het vermogen om anders te kunnen denken, problemen op andere manieren te kunnen benaderen en vlot te kunnen antwoorden op verandering is de sleutel tot innovatie die organisaties wereldwijd zoeken. In deze hands-on training leer je de kneepjes van creatief leiderschap. Klik hier voor meer informatie.

 

Als senior-adviseur burgerparticipatie en inclusie verbonden aan:

EMMA is een onderzoeks-, advies- en participatiebureau. Wij zoeken, vinden en formuleren de oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. En zijn er heilig van overtuigd dat die oplossingen alleen maar samen met inwoners, overheid, markt en kennisinstellingen tot stand kunnen komen.

Openbaar bestuur, organisatie en samenleving

Onze expertise zit op het snijvlak van openbaar bestuur, organisatie en samenleving. Onze kracht is dat wij die drie werelden kennen, begrijpen en bij elkaar brengen. Samen beleid (en de effecten daarvan) onderzoeken, vormgeven en uitvoeren: dat is waar wij verstand van hebben. Steeds vaker doen we dat door slimme en effectieve allianties te smeden. Zo verbinden we partijen rond een gezamenlijk doel. Omdat in de complexe samenleving van vandaag meerdere perspectieven nodig zijn om tot écht resultaat te komen.

 

Klik hier voor meer informatie.


Opdrachtgevers