Nieuwe democratie: burgers aan het roer

Onlangs schoof David Van Reybrouck bij EMMA aan voor een bijzonder gesprek over verzoening, geweldloze communicatie en burgerinspraak als mogelijke remedie voor woede, onderdrukking en opstand. Van Reybrouck wijst op een wetenschappelijk artikel dat is verschenen over gelote burgerpanels rondom de klimaatproblematiek. Hen werd gevraagd of ze bereid waren om vandaag de lasten te dragen van maatregelen waarvan de vruchten pas over veertig jaar zullen blijken. De meerderheid bleek bereid die lasten te dragen. Voorafgaand aan het burgerpanel nog niet. Maar tijdens het burgerpanel raakten ze overtuigd. ‘Dat vind ik een belangrijk inzicht: geïnformeerde burgers zijn bereid om vandaag de lasten te dragen om de toekomst te redden. En dat moeten we doen, anders zijn we de toekomst aan het koloniseren met hetzelfde geweld, hetzelfde geldgewin en hetzelfde egoïsme als waarmee het kolonialisme vroeger vreemde continenten ging innemen.’ Bekijk hier het hele gesprek.