Over Amir

English text below

Na een tweejarig traineeship (2009) bij de gemeente Amsterdam heb ik 11 jaar veel plezier beleefd met complexe vraagstukken in onze hoofdstad. Zoals het terugdringen van high impact crime, multidisciplinaire aanpakken voor armoedebestrijding en vernieuwing van burgerparticipatie. Naast expertise in beleidsadvies en programma- en verandermanagement heb ik me in die jaren verder ontwikkeld als trainer en procesbegeleider. Daar ligt het accent op in mijn werk: het bij elkaar brengen van mensen en bubbels en het versterken van de onderlinge samenwerking om meer impact te maken. Dat werk doe ik sinds 2018 ook als zzp’er voor andere organisaties op het gebied van Deep Democracy, leiderschap en cultuurverandering, inclusie, inspraak en community building. Sinds januari 2023 ben ik onderdeel van Perspectivity.

Ik heb ervaring met multistakeholder-samenwerkingen voor het terugdringen van high impact crime en het verbeteren van de situatie voor huishoudens in armoede. Ik pionierde met het democratische instrument van burgerpanels voor verschillende overheidsinstellingen. Een voorbeeld is het project ‘De wijsheid van Amsterdam‘, een dialoogproces van een jaar met 248 gelote burgers. Op het internationale podium faciliteerde ik een strategische retraite van 30 organisaties over de effectiviteit van hun samenwerkingprogramma. En ik ontwikkelde een training voor facilitators genaamd ‘Sitting in the fire‘, op de rand van de Covid-pandemie.

Ik ontwerp en faciliteer dialogen ontmoetingen die complex en/of large-scale zijn, het liefst met veel verschillen en een uiteenlopende perspectieven op een vraag. Ik help de groep bij het vinden van een gemeenschappelijke basis voor samenwerking met respect voor elkaar. Ik vind het belangrijk om een veilige en open ruimte te creëren waarin alle stemmen goed gehoord kunnen worden. Daarom ben ik zo gepassioneerd over het werken met Deep Democracy, Appreciative Inquiry, Future Search en andere samenwerkingsbenaderingen.

Ik heb bestuurskunde (MSc.) gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn carrière heb ik diverse opleidingsprogramma’s en masterclasses gevolgd, waaronder Deep Democracy Lewis Method (level 1, 2, 3, co-resolve), een vijfweekse intensieve training in de fundamenten van Deep Democracy van Arnold Mindell en een leergang in Canada van een jaar genaamd ‘The Art of Public Dialogues: hosting conversations about Race & Identity‘. Ik woon in Amsterdam-Noord met mijn lief en onze kersverse dochter. Ik vind het leuk om vroeg in de ochtend te zwemmen, om een inspirerend leiderschapsboek te lezen en om weg te dromen. En ik geniet van bijzondere gesprekken met vrienden en met vreemden (‘vreemden zijn vrienden die elkaar niet hebben ontmoet’). Ik ben half Nederlands (Fries om precies te zijn) en half Perzisch.

 

Expertise

  • Dialoog en Deep Democracy
  • Large-scale and multi-stakeholder samenwerking
  • Creatief leiderschap
  • Diversiteit en inclusie
  • Burgerparticipatie en community-building

About Amir

After a two-year traineeship (2009) at the City of Amsterdam, I enjoyed working on complex issues in our capital for 11 years. Such as: reducing high impact crime, implementing multidisciplinary approaches to poverty reduction and experimenting with new democratic instruments for citizen participation. In addition to expertise in policy advice and programme and change management, I have developed myself in those years as a trainer and process supervisor. That is the emphasis in my work: bringing people and groups together and strengthening collaboration in order to make more impact together. Since 2018 I work as a freelancer for other organisations, mostly on topics such as Deep Democracy, leadership and culture change, inclusion, participation, and community building. I joined Perspectivity in January 2023.

I have experience in multistakeholder collaborations for the reduction of high impact crime and for improving the situation for households in poverty. I pioneered with the democratic instrument of Citizens Assemblies for several government agencies. One example is the project ‘The wisdom of Amsterdam’, a dialogue process with 248 randomly selected citizens (in Dutch). On the international stage I facilitated a strategic retreat workshop on international aid effectiveness with 30 leaders. And I initiated a training for facilitators called ‘Sitting in the fire’, on the verge of the Covid pandemic.

I find joy in designing and facilitating deep dive conversations for complex and large groups of diverse stakeholders and communities. When hot topics need to be addressed or when the collaboration gets stuck, I guide and support the group in finding common ground for a shared way forward. Naturally my attention goes to building a safe and open space for all voices to be heard. That’s why I am so passionate about working with Deep Democracy, Appreciative Inquiry, Future Search and other collaborative approaches.

I studied public administration (MSc.) at Leiden University, the Netherlands. During my career I took several intensive programs abroad such as Deep Democracy Winter Intensive (5 weeks) by Arnold Mindell and The Art of Public Dialogues: hosting conversations about Race & Identity (1 year). I live in Amsterdam-North with my love and our newborn daughter. I like to swim early in the morning, to read an inspiring leadership book,  and to dream away. And I enjoy deep conversations with friends and strangers (‘strangers are friends who have not met’). I am half-Dutch (Frisian to be precise), half-Persian.

 

Expertise

  • Dialogue and Deep Democracy
  • Large-scale and multistakeholder collaboration
  • Creative leadership
  • Diversity, equity and inclusion
  • Democracy and community building