Deep Democracy: luisteren naar de wijsheid van de minderheid

Workshops Deep Democracy

Het is moeilijk is om naar alle stemmen binnen het besluitvormingsproces te luisteren. Is elke mening immers evenveel waard? Welke rol speelt hiërarchie in deze besluitvorming?

 

 

'Amir heeft ons handvatten gegeven om deze vraagstukken in de toekomst anders aan te vliegen. Het belangrijkste punt van dit advies is dat het noodzakelijk is om alle invalshoeken, meningen en perspectieven te verzamelen. Want de wijsheid van de minderheid- ook als die maar van één persoon afkomt – kan óók waardevol zijn. Het is daarom zaak om ook die wijsheid mee te nemen in de besluitvorming.'

Onlangs gaf ik een kennismaking workshop Deep Democracy aan een communicatiebureau. Lees in dit artikel waar het over ging en wat ze ervan opstaken.

Wat is Deep Democracy?

‘In order to make peace, make war’. Het klinkt tegenstrijdig en dat is het ook. En toch is conflicten aangaan de manier om harmonie en verbinding op gang te brengen. Deep Democracy werd in de jaren 90 ontwikkeld in het bedrijfsleven van Zuid Afrika om gesprekken met elkaar aan te gaan, zodanig dat ieders standpunt gehoord werd en er een breed draagvlak ontstond voor besluitvorming. Inmiddels is de methode doorgedrongen tot de boardrooms van bedrijven en overheidsorganisaties in Nederland. Wat is er zo vernieuwend aan Deep Democracy? En wat kan je zelf doen om weerstand in je team of organisatie om te zetten naar betere besluiten zonder eindeloos te polderen…? 

Met Deep Democracy aan de slag

Met Deep Democracy nodig je mensen uit om tegenstellingen uit te spreken. Het is dan ook belangrijk om met elkaar het juiste klimaat te scheppen om het werkelijke gesprek te kunnen voeren. We gebruiken hiervoor een aantal uitgangspunten. Wanneer er diepe conflicten en veel emoties spelen, is het raadzaam deze punten expliciet met de groep te bespreken, zodat mensen vanuit een positieve intentie de verschillen willen onderzoeken.

1 . Niemand heeft het monopolie op de waarheid. 

2.  We gaan in gesprek om onze relatie te verdiepen. 

3.  We zijn bereid met elkaar te leren. 

4.  We zullen het tempo van het gesprek af en toe vertragen.